bus auto fiets
Menu
Terug naar nieuws

Terugblik tweede informatieavond

15 november 2022

Eerder deze maand - dinsdagavond 1 november - vond in zalencentrum Trefpunt in Milsbeek de tweede informatieavond plaats voor Vallei van Milsbèk.

We kijken terug op een geslaagde, goed bezochte avond en willen alle aanwezigen hartelijk bedanken voor hun komst.

Presentatie en themapanelen
De informatieavond begon met een toelichting op de plannen vanuit de gemeente Gennep, ontwikkelaar KlokGroep en stedenbouwkundig Buro Waalbrug. De aanwezigen hadden de mogelijkheid om vragen te stellen en na afloop van de presentatie de opgestelde themaborden te bekijken. Hieronder lichten we enkele belangrijke punten uit de presentatie toe. Wil je de sheets van de presentatie bekijken, klik dan op onderstaande link.

Bekijk de PowerPoint-presentatie

Verkeer. Een groot deel van de vragen uit het publiek had betrekking op de verkeersontsluiting en -afwikkeling. Er werden onder meer zorgen geuit over veiligheid en de extra verkeersbewegingen door omliggende straten. Door de gemeente en specialisten van het betrokken verkeersbureau wordt de komende periode nader onderzocht hoe de ontsluiting zo goed en veilig mogelijk kan worden gerealiseerd. De input die is ontvangen tijdens de 2 informatieavonden wordt hierbij ook meegenomen.

Woningprogramma. In lijn met de Woonvisie voor de gemeente Gennep en de actuele woonbehoeften in de regio biedt Vallei van Milsbèk een breed woningaanbod met veel aandacht voor betaalbare woningen (sociale huur en goedkope koop van circa € 250.000,- / € 300.000,- ): zo'n 32% van het aanbod valt binnen deze categorie. Ook is er een breed aanbod levensloopbestendige woningen: circa 25% verdeeld over alle woningcategorieën, waarbij het ook mogelijk is om aanvullend hierop de standaard twee-onder-een-kapwoningen levensloopbestendig uit te voeren.

Hieronder zie je het volledige woningprogramma weergegeven. In dit filmpje wordt het woningprogramma ook nader toegelicht.Ontvangen input
Zoals aangegeven, heeft veel ontvangen input betrekking op de verkeersontsluiting. Hieronder gaan we in op enkele andere onderwerpen waarover veel ideeën en suggesties zijn ontvangen.

"Betaalbare woningen, ook voor starters, met voorrang voor mensen uit Milsbeek"
Circa 1/3 van het woningaanbod bevindt zich in het betaalbare segment. In aanloop naar de verkoop onderzoeken we de mogelijkheid om mensen uit Milsbeek voorrang te geven bij de woningtoewijzing. Zodra er nieuws is over de toewijzingsprocedure, delen we dit via de nieuwsbrief en de projectwebsite.

"Aandacht voor groen in de wijk"
Groen in de wijk wordt onder meer ingevuld door een groen hofje met speelvoorzieningen, groendaken op platte daken en een wadi over de gehele lengte van het plangebied. Deze wadi van 9,5 meter breed zorgt niet alleen voor wateropvang en een groene aanblik, maar biedt ook een brede groene buffer tussen de bestaande woningen en de nieuwe wijk.

"Voorkeur voor landelijke en dorpse architectuurstijl"
Via het plakken van stickers hebben aanwezigen een voorkeur aangegeven voor een landelijke en dorpse architectuurstijl. Bij de uitwerking van het beeldkwaliteitsplan houden we rekening met deze voorkeur. De welstandscommissie die het beeldkwaliteitsplan zal toetsen, beoordeelt of de plannen goed aansluiten bij de omgeving qua bouwhoogte, materiaalkeuze, gevelkleuren en meer.

Zo ziet het vervolgtraject eruit
Binnenkort volgt het principebesluit door het college van B&W. Bij een positief besluit start in januari 2023 de bestemmingsplanprocedure voor Vallei van Milsbèk. In het ontwerpbestemmingsplan dat 6 weken ter inzage zal liggen – de exacte datum wordt gedeeld via deze website en de gemeente Gennep – kunnen belanghebbenden en geïnteresseerden de plannen bekijken en hier via zienswijzen op reageren. De gemeente beantwoordt alle ontvangen zienswijzen in een rapport. Verloopt de bestemmingsplanprocedure volgens planning, dan start de verkoop van de 77 woningen in de zomer van 2023.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief