bus auto fiets
Menu
Terug naar nieuws

Status en planning Vallei van Milsbèk

7 februari 2023

In dit bericht praten we je bij over de actuele status en planning van nieuwbouwproject Vallei van Milsbèk.

Hier staan we nu
Momenteel stemmen we samen met de gemeente Gennep de laatste details af van het ontwerpbestemmingsplan. Naar verwachting wordt het plan in het voorjaar van 2023 ter inzage gelegd voor een periode van 6 weken. Het plan kan dan worden ingezien en via zienswijzen kan erop worden gereageerd. Via deze website en via de nieuwsbrief laten we weten wanneer de datum van terinzagelegging bekend is.

Na de terinzagelegging beantwoordt de gemeente alle ontvangen zienswijzen, waarna het plan definitief kan worden vastgesteld. Verloopt de bestemmingsplanprocedure volgens planning, dan gaat de verkoop van Vallei van Milsbèk in het najaar van 2023 van start.

Breed woningaanbod voor iedere woonwens
Met Vallei van Milsb√®k bieden we een breed woningaanbod, met veel aandacht voor bereikbare woningen voor starters. Ongeveer 32% van het aanbod valt in de categorie sociaal: sociale huur van maximaal ‚ā¨ 808,06 per maand en goedkope koop van maximaal ‚ā¨ 250.000,-. Ook het aanbod levensloopbestendige woningen is ruim en divers: circa 25% van het aanbod is levensloopbestendig (zowel koop als huur), met tussenwoningen, hoekwoningen en twee-onder-een-kapwoningen.

De komende maanden kunnen we steeds meer informatie delen over de verschillende woningtypes en krijg je via woningschetsen een goed beeld van de uitstraling.

Energieneutrale woningen
Goed om te weten: alle woningen van Vallei van Milsbèk zijn energieneutraal (ENG, wat staat voor Energie Neutraal Gebouw). Hiermee zijn de woningen nóg duurzamer dan de voorgeschreven BENG (Bijna Energie Neutraal Gebouw) richtlijnen.

Concreet houdt ENG in dat de woningen evenveel duurzame energie opwekken als nodig is voor de verwarming en ventilatie van de woning en voor warm tapwater. Goed voor het milieu én voor je energiekosten! Je hebt alleen nog maar het huishoudelijk energieverbruik voor bijvoorbeeld verlichting en koken.