bus auto fiets
Menu

Veelgestelde vragen - ontwikkelen

Bij het kopen van een nieuwbouwhuis, -appartement of vrije kavel komt er heel veel op je af waardoor je soms door de bomen het bos niet meer ziet! Op deze pagina hebben we daarom de meest voorkomende vragen voor je op een rijtje gezet over het ontwikkelen van een nieuwbouwhuis, -appartement of vrije kavel. 

Wanneer wordt er gestart met de verkoop van een bouwproject?
Dat verschilt per bouwproject, maar voordat we kunnen starten met de bouw moet in ieder geval het bestemmingsplan van de betreffende gemeente kloppen met onze bouwplannen en/of moeten de omgevingsvergunning zijn afgegeven en moet er overeenstemming zijn over het definitieve ontwerp van het bouwproject.

 

Wat is een bestemmingsplan?
Een ruimtelijk plan waarin de gemeente vastlegt wat de bestemming van de grond is. Is de grond bedoeld voor wonen, commerciële bedrijvigheid of landbouwdoeleinden? Het kan gebeuren dat de bestemming van een bouwproject wel hetzelfde blijft (van bijvoorbeeld het slopen van woningen naar het opnieuw bouwen van appartementen = wonen), maar dat een gebied zodanig wordt aangepast dat er een omgevingsvergunning moet worden verleend die aansluit bij het bestaande bestemmingsplan.

 

Wat is een omgevingsvergunning?
Een omgevingsvergunning is een vergunning voor het bouwen van een bouwwerk waarbij gekeken wordt naar het effect op de omgeving (mens en milieu). Een vergunning voor bouwen, milieu, natuur en ruimte. De omgevingsvergunning omvat verschillende losse vergunningen, zoals bouwvergunningen en milieuvergunningen.

 

Wie bepaalt het bestemmingsplan en/of omgevingsvergunning wordt afgegeven?
Het college van burgemeester en wethouders verleent uiteindelijk een omgevingsvergunning. Zij krijgen hierin advies van de welstandscommissie; een onafhankelijke commissie benoemd door de gemeenteraad die de bouwplannen beoordeelt. Zij geeft advies op basis van het investeringsvoorstel, het projectplan en de ontwerpen. In het geval van een bestemmingsplan wijziging is het uiteindelijk de gemeenteraad die hierover beslist.

Update

Verkoop gestart!

Verkoop gestart!

De verkoop van Vallei van Milsbèk - fase 1 is gestart! Schrijf je nu in!

Schrijf je in!